Trener Trenesen
Trener

Trener Trenesen har trent mange trenere.

Toner Tonesen
Trener

Toner har i mange år jobbet med tonere for norsk tonogramforening.