Trivselsregler

For at vi alle skal ha det bra sammen, så må vi ha noen regler

  • Campen har nulltoleranse for rusmidler. Deltakere som bryter dette vil bli bortvist fra campen. I samråd med foreldre vil man finne løsningen på hjemreise. Det vil ikke bli gitt advarsler på dette punktet.
  • Alle deltakerne må være med på skisenteret på dagen (med mindre man er syk eller skadet). 
  • Vi er nødt til å overholde campingplassens krav om stille fra kl 23.
  • Vi skal være inkluderende og snille med hverandre.
  • Alle former for vold eller utagerende adferd, samt annen form for krenkende oppførsel er ikke akseptabelt.
  • Pålegg gitt av voksne knyttet til adferd må etterkommes.
  • Alle er ansvarlige for å holde hytter i stand, og rydde opp når vi forlater.

Hvis alle er med å er flinke så er ikke noen av disse reglene noe problem å overholde. Det handler om å være snill og grei.

Ved gjentatte regelbrudd der deltakeren ikke viser endring i adferd kan medføre at deltakeren må bortvises fra campen. Ved alvorlige hendelser trenger ikke regelbruddet være gjentakende.